کارما

بعد از این حملات اخیر برامون کلاس گذاشته ن که چگونه دانشجویی که رادیکال شده رو شناسایی و گزارش کنیم. خدا این فضای امنیتی دانشگاهها رو بخیر کنه. جریان سیبی که چرخ بزنه و این حرفا. دانشجو بودیم کتک می خوردیم الان که استاد شدیم باید کتک خورا رو ریپورت کنیم. خدایا کارمایت را شکر. 

هیچ نظری موجود نیست: