آخر زمان

یا ایران از وقتی که من آمده ام خیلی تغییر کرده یا اینکه این آدم خیلی خالی بند است. در قرار اول دختر مورد نظر به اش پیشنهاد همخوابی داده ست. رفته اند به خانه نویسنده. بلافاصله بعد از سکس به دختر گفته است که می خواهد تنها باشد. دختر گفته است که خسته است و ترجیح می دهد بماند. جواب شنیده که نه می خواهد تنها باشد. برای دختر تاکسی گرفته بدون اینکه بپرسد پول همراهش هست. بعد دختر به او گفته که پول همراهش نیست. پول تاکسی به اش داده و راهیش کرده. 
این اتفاقها واقعا دارد می افتد؟ با کارگرهای جنسی هم بهتر از این رفتار می شود. با افتخار اینها را در وبلاگ می نویسید؟ این که در جامعه ایران طبقه متوسط بچه دار نمی شود خبر خیلی خوبی است. انتخاب طبیعی باید یکسری آدمها را از این دنیا حذف کند. دستش درد نکند. 

هیچ نظری موجود نیست: