دیوونه خونه جدید

دو هفته ست اومده م دانشگاه جدید. در اولین روز لوله های آفیس ترکیده و همه کارکنان بال شرقی رو آلاخون والاخون کرده در آفیس های طبقات بالاتر. دومین روز رءیس دپارتمان من که می شه رءیس من استعفا داده. روز سوم دانشجوی فوق لیسانس شکایت کرده که چرا برای من جلسه شبانه نمی ذاری من روزا کار می کنم. روز پنجم  یک زنک اومد در آفیس موقتی ما با توپ پر که چرا فلان درس رو دادن به تو در حالی که من اینهمه از تو بهترم. چرا بزرگ نمی شین با اون کونای گنده تون. دیروز هم یک همکار استعفا داد. خیلی هیجان انگیزه کار جدید. تازه دو روزش رو از خونه کار می کنم وگرنه تا حالا کل دانشگاه با خاک یکسان شده بود. 

هیچ نظری موجود نیست: