هدف سال نو

من با ایرانی ها در اروپا خیلی حساب شده ارتباط برقرار می کنم. خیلی دست به عصا شروع می کنم و ادامه می دهم تا جایی که مطمءن شوم. توی کوچه و خیابان هم اگر ببینم سعی می کنم نشانی ندهم و فارسی شروع نکنم با آدمها مگر اینکه آنها شروع کنند. دلیلش هم برای خودم واضح است. ایرانی هایی که من در لندن و سوییس - دو تاجایی که زندگی کرده م- دیده م حداقل سواد لیسانس داشته اند و از خانواده های متوسط رو به بالا بوده اند. ولی هیچ کس جز ایشان - به اطمینان می گویم تبعه هیچ کشور دیگر دنیا- به خودش اجازه نمی دهد به آدمی که همین الان برای اولین بار ملاقات کرده است بگوید : آدم خوب نیست چاق باشه رژیم بگیر. به زنی که تازه بچه ای از دست داده است خبر بدهد که فلانی پا به ماه است. به آدمی که به زودی قرار است عمل چند ساعته داشته باشد که ممکن است تویش بمیرد بگوید نمی شه بگی حالا که شکمتو باز می کنن تامی تاک هم بهت بدن؟ به آدمی که تازه ازدواج کرده است بگوید اگه همین هم تو رو نمی گرفت هیچ کی دیگه هم نمی گرفت. حامله برود توی مهمانی و هی از این حرف بزند که الان دهانه رحمش چند سانت باز شده. دست روی سگ مردم توی کوچه و خیابان بلند کند. وسط کوچه به صورت هستریک فریاد بزند قرشمال! جنده! برای تفریح در جمع دانشجویان دکترا باسنش را بدهد عقب و باد صدا داری از خودش درکند. وقتی می فهمد که این دختری که دامن کوتاه پوشیده است ایرانی است زل بزند توی پر و پاچه اش بی پرده پوشی. وقتی یک نفر برایش تعریف می کند که به اش تجاوز شده بگوید خیلی خوب دیگه یه دفعه گفتی ول کن دیگه. وقتی که مهمانها رفتند برای مهمانهای دیگر از مقدار گوشتی که دیگری توی قاشقش گذاشته تعریف کند و این مشتی از خرواری است که در ایران هم زندگی می کنند. توی اطرافیان و خانواده من و شما هم هستند توی خیابانهای لندن و لوزان و تهران و مشهد و آبادان هم هستند. بیایید برای سال نو یک هدف داشته باشیم. بیایید اصول اولیه انسانیت و حضور در جامعه را یاد بگیریم و به آن عمل کنیم. بیایید جوری زندگی کنیم که اگر فردا مردیم کسی نگوید آخیش. بیایید جوری زندگی کنیم که اگر فردا مردیم زندگی یک کسی لنگ بماند. بیایید یک فایده ای برای جامعه ای که توش زندگی می کنیم داشته باشیم. یک مارکی از خودمان توی این دنیا بگذاریم تا وقتی مردیم تنها نشان از ما صفحه اینستاگراممان نباشد. بیایید خیلی فعالانه به مردنمان فکر کنیم. 

هیچ نظری موجود نیست: