از کجاتون در میارین این تحلیلها و علت و معلولیت رو؟

مکالمه دو استاد علوم سیاسی و پشمک سازی در توییتر

توییت اول :توییت دوم توسط کاربری که یادم رفت اسمش را سیو کنم:

هزینه های این پافشاری غیراصولی رو چاه های نفت ایران دادن! زیرساخت های آموزشی و اقتصادی و بهداشتی تو این 40 سال باید بهترین های دنیا میشدن!

هیچ نظری موجود نیست: