فیلمساز نازنین و پررو

فیلمسازی رو باید از ورنر هرزوگ یاد گرفت. کسی که هیچوقت مدرسه فیلمسازی نرفته . حتی انگلیسی رو خوب حرف نمی زنه ولی با کمال پررویی یکی از بهترین فیلمها رو درباره اسپانیایی های اشغالگر در امریکا به زبان آلمانی ساخته. حتی قواعد حرفه ای رو رعایت نمی کنه . اولین دوربینش رو از موزه دزدیده. سرصحنه داءما دعواست و هرچه هنرپیش سایکو تر باشه براش جذاب تره. بسیار هم پرکاره. هنوز هم در سن هفتاد و اندی پرریزه کاری ترین مستند و تخیلی ها رو می سازه. این مرد یک کلاس آنلاین فیلمسازی داره که من ندیدم فقط تبلیغش رو دیده م ولی توی همون هم نصیحت می کنه که فیلمساز باید مثل دزد باشه باید زیباترین لحظه ها رو بدزده. وقتی من می بینم فیلمسازهای جوون صدها ساعت فوتیج دارند قلبم می گیره. تا نمرده ازش استفاده کنین شماها که فیلمسازی دوست دارین. بعضی ها جایگزین ندارند. 

هیچ نظری موجود نیست: