این هم یک تجربه دست اول از عقیم سازی زورکی فقرا در پرو که دهه نود انجام شده برای علاقمندان عقیم سازی فقرا. 

هیچ نظری موجود نیست: