خوب مثل اینکه تنها فیلمی که از پروست وجود داره کشف شده. نمی تونم تشخیص بدم اینقدر که تند می ره و کلاهش هم پایینه ولی با نرم افزار تشخیص صورت حتما می شه مطمءن شد. 

هیچ نظری موجود نیست: